pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 26.04.2018
  1.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W POZNANIU - WYBÓR OFERTY

  czwartek, 26 kwiecień 2018 12:55

  Poznań, 26.04.2018 r. 

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
           TRANSPORTU DROGOWEGO

       ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT.272.5.2018

  Na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w sprawie WAT.272.5.2018.

  Zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę który przedstawił w ofercie najkorzystniejsze warunki i spełnił wszystkie wymagania, przedstawione w SIWZ.

  Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

  Cena wykonania zamówienia brutto

  (PLN)

  Gwarancja

  Zużycie energii (E)

  Emisja CO2 (W)

  Emisja zanieczyszczeń (Z)

  PKT Suma

  1

  CZĘŚĆ A

  Auto Handel Centrum Krotoski Cichy sp.j.
  ul. Głogowska/ Wajsówny 3 
  60-002 Komorniki

  102 200 zł

  60 pkt

  24 msc

  0 pkt

  160MJ/km

  4 pkt

  116g/km

  3 pkt

  EURO 6

  3 pkt

  70 pkt

  2

  CZĘŚĆ B

  Auto Handel Centrum Krotoski Cichy sp.j.
  ul. Głogowska/Wajsówny 3
  60-002 Komorniki

  64 301 zł

  60 pkt

  24 msc

  0 pkt

  140,8 MJ/km

  4 pkt

  103g/km

  3 pkt

  EURO 6

  3 pkt

  70 pkt

  W postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta na obie części: A i B. Oferta, która wpłynęła od firmy Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy sp. j., ul. Głogowska/Wajsówny 3, 60-002 Komorniki uzyskała w części A i w części B po 70 punktów. Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego jest firma Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy sp. j., ul. Głogowska/Wajsówny 3,  60-002 Komorniki, która zaoferowała kwotę łączną w części A w wysokości 102 200 zł brutto, a w części B kwotę łączną 64 301 zł brutto.

 • 24.04.2018
  2.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POJAZDU SPECJALNEGO ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ ORAZ SPECJALISTYCZNYM WYPOSAŻENIEM DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W POZNANIU - OTWARCIE OFERT

  wtorek, 24 kwiecień 2018 17:27

  W postępowaniu przetargowym WAT.272.6.2018 wpłynęła 1 oferta. Oferta, która wpłynęła od firmy AMZ-Kutno S.A. uzyskała 60 punktów

  Nazwa, adres firmyCena brutto oferty w PLN (C) – 60% Gwarancja na zabudowę specjalistyczną (GZ) – 20%Gwarancja na pojazd bazowy (GP) – 20%Termin wykonaniaPunktacja - ogółem
  AMZ-Kutno S.A.,
  ul. Sklęczkowska 18,
  99-300 KUTNO
  499.380,00 zł24 miesiące, 0 pkt24 miesiące, 0 pkt150 dni od dnia podpisania umowy60 pkt

   

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Kielce

Lublin

Gdańsk

41 330-11-42

81 740-69-73

58 524-12-99

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21