pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, zakresem swego działania obejmuje Województwo Wielkopolskie.
WITD kieruje Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski, powołany przez Wojewodę w porozumieniu z Głównym Inspektorem. Sprawuje on kontrolę wewnętrzną nad organizacją i funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu. Do jego zadań należy m.in. kierowanie pracą Inspektoratu, sprawowanie nadzoru nad działalnością kontrolną Inspektorów, udostępnianie wyników prowadzonych kontroli Wojewodzie i Głównemu Inspektorowi, organizowanie współdziałania Inspektoratu z innymi służbami.

Inspekcja Transportu Drogowego ma na celu przede wszystkim kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne wykonywanych pojazdami samochodowymi, z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony. Wśród podstawowych zadań Inspekcji, znajduje się także kontrola: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, dokumentów przewozowych, ruchu drogowego w ramach uprawnień nadanych ustawą „ Prawo o ruchu drogowym”, a także kontrola czasu pracy kierowców i przestrzegania zasad oraz warunków transportu zwierząt, odpadów oraz materiałów niebezpiecznych.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21