piątek, 25 września 2015 11:30

WSTĘPNE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

W dniu 23 września 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu odbyło się wstępne szkolenie inspektorów wydziału inspekcji, którego przedmiotem był instruktaż z zakresu obsługi i eksploatacji miernika wielogazowego MX-6 iBrid w zestawie z elektryczną pompką próbującą.

Wykład o stosowaniu urządzenia do wczesnego wykrywania zagrożeń środowiskowych, znajdującego się w wyposażeniu dwóch najnowocześniejszych radiowozów inspekcyjnych w Polsce zakupionych w ramach projektu pt. „Wsparcie techniczne WITD w Poznaniu poprzez zakup dwóch specjalistycznych samochodów do wczesnego wykrywania i eliminowania zagrożeń środowiskowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przeprowadzili przedstawiciele A&K Serwis S.C. – Pan Adam Bocianowski i Pan Kamil Pietras.

Podczas szkolenia precyzyjnie omówiona została konfiguracja, budowa i eksploatacja przyrządu. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu mieli okazję do wspólnej dyskusji z prowadzącymi szkolenie i uczestniczenia w teście funkcjonalnym miernika oraz jego użycia w praktyce.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Opole: 609-102-197 
(w godz 8:00-14:00)

Rzeszów: 603-560-073

Katowice: 725-259-944 
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21