WYKŁAD Z INSPEKTORAMI
wtorek, 04 stycznia 2022 12:21

WYKŁAD Z INSPEKTORAMI

Inspektorzy z konińskiego oddziału WITD spotkali się ze studentami III roku logistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i przedstawili im specyfikę oraz zadania związane z pracą w inspekcji.

Zaproszeni prelegenci z konińskiej ITD mówili przede wszystkim o kontrolach przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, dokumentach przewozowych, czasie pracy kierowców, warunkach transportu zwierząt, odpadów i materiałów niebezpiecznych, a także o kontrolach w przedsiębiorstwach transportowych. Przypomnieli też słuchaczom, że fotoradary nie leżą w gestii WITD, a Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Podobnie rzecz się ma z opłatami drogowymi, nad którymi pieczę przejęła obecnie Krajowa Administracja Skarbowa. Studenci pytali inspektorów między innymi o wysokość nakładanych kar, najczęstsze wykroczenia i pracę w inspektoratach.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21