NA RADZIE O PAKIECIE MOBILNOŚCI
piątek, 17 grudnia 2021 13:36

NA RADZIE O PAKIECIE MOBILNOŚCI

Podczas spotkania Rady Konsultacyjno-Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu mówiono między innymi o tzw. Pakiecie mobilności, który ma obowiązywać przewoźników na terenie UE.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski po raz kolejny zaprosił na cykliczne spotkanie członków Rady Konsultacyjno-Doradczej. 14 grudnia spotkali się przedstawiciele: Urzędu Miasta Poznania, Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Granicznej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych - Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy MPK w Poznaniu, Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy, Stowarzyszenia Zawodowego Poznańskich Taksówkarzy, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych oraz  Wielkopolskiej Izby Turystycznej.

W związku z licznymi pytaniami związanymi z wejściem elektronicznej opłaty autostradowej e-Toll, która zastąpiła opłatę ViaToll, Aleksander Żołędziowski poinformował zebranych, że opłaty te nie leżą w gestii inspektoratu, a Krajowej Administracji Skarbowej. Później przedstawił elementy Pakietu mobilności, czyli zbioru regulacji prawnych, które mają zmienić przepisy transportowe w UE i nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego z tym związane. Inspektorzy będą m.in. sprawdzać powrót pojazdów do bazy po ośmiu tygodniach, kontrolować wymianę tachografów i wydłużony do 56 dni okres przechowywania danych z urządzenia rejestrującego.  Inspektor Żołędziowski omówił też najważniejsze zadania WITD w Poznaniu i zakres terytorialny wielkopolskiej inspekcji, która już w listopadzie tego roku zrealizowała swój roczny plan kontroli.

Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu została powołana w styczniu 2014 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele: organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, organów, których przedmiotem działania jest kontrola lub nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu drogowego oraz organów samorządu terytorialnego, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Do jej zadań należy w szczególności: omawianie aktualnych kwestii związanych z problematyką transportu drogowego, wyrażanie opinii w sprawie przepisów prawa z dziedziny transportu drogowego, formułowanie zapytań do właściwych organów w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów oraz prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie transportu drogowego.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21