wtorek, 08 czerwiec 2021 09:00

DOMEK ZA SZEROKI I BEZ ASYSTY

Za szeroki domek jechał z wymaganą asystą pilotów, ale tylko poza Polską, a w kraju już nie. Wielkopolscy inspektorzy byli czujni i przewoźnik ponadnormatywnego ładunku zapłaci wysoką karę.

5 czerwca podczas patrolu w rejonie Święciechowy uwagę leszczyńskich inspektorów zwrócił pojazd jadący w kierunku Wilkowic. Oznakowanie i rozmiar przewożonego ładunku wskazywały, że transport powinien się odbywać na podstawie zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego w asyście pilota. Inspektorzy nakazali zjazd na punkt kontrolny, gdzie przeprowadzono szczegółowe pomiary. Ustalono, że szerokość przewożonego ładunku, domku typu holenderskiego, wynosiła ponad 3,6 m. Kierowca nie miał wymaganego zezwolenia kategorii piątej ani asysty dwóch pilotów. Szofer okazał do kontroli jedynie zezwolenie kategorii drugiej, które uprawniało go do przejazdu pojazdem z ładunkiem nie szerszym niż 3,2 m. W czasie kontroli ustalono, że przewoźnik nie zadbał o pilotowanie pojazdu jedynie na terytorium Polski, bowiem przejazd po terenie krajów Beneluxu i Niemiec odbywał się w asyście pilotów. Niedopełnienie obowiązków związanych z przejazdem po polskich drogach będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zagrożonego karą pieniężną w wysokości 18000 zł.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21