RADA NA CIĘŻKIE CZASY
poniedziałek, 21 grudnia 2020 14:21

RADA NA CIĘŻKIE CZASY

Grudniowe spotkanie Rady Konsultacyjno - Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu pokazało, jak ważne są działania wielkopolskiej inspekcji dla zachowania uczciwej konkurencji na rynku transportowym.

Na zaproszenie Aleksandra Żołędziowskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 18 grudnia przybyli do siedziby inspektoratu w Poznaniu członkowie Rady Konsultacyjno – Doradczej. Za stołem obrad zasiedli przedstawiciele: Wielkopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych, Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Drogowego i Spedycji, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Inspektor Żołędziowski mówił zebranym o utrudnionych działaniach inspekcji w związku z pandemią i walką z koronawirusem. Wspomniał też, że cały czas jednym z priorytetów w harmonogramie kontroli jest walka z nieuczciwą konkurencją na rynku przewozów transportowych do 3,5 tony. Tacy przewoźnicy w przyszłości będą mieli obowiązek montowania w swych pojazdach tachografów i to powinno pozytywnie wpłynąć na wyrównanie szans i konkurencyjność. Z kolei Naczelnik Wydziału Inspekcji Rafał Majewski przedstawił statystykę tegorocznej działalności inspekcji na tle pozostałych inspektoratów wojewódzkich. Wielkopolscy inspektorzy, jak co roku, znaleźli się w czołówce wykonania zadań związanych z planem kontroli.

Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu została powołana w styczniu 2014 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele: organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, organów, których przedmiotem działania jest kontrola lub nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu drogowego oraz organów samorządu terytorialnego, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Do jej zadań należy w szczególności: omawianie aktualnych kwestii związanych z problematyką transportu drogowego, wyrażanie opinii w sprawie przepisów prawa z dziedziny transportu drogowego, formułowanie zapytań do właściwych organów w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów oraz prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie transportu drogowego.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk: 58 524-12-99

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21