środa, 29 lipiec 2020 10:28

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE BEZ TABLICY

Towary niebezpieczne w źle oznakowanym pojeździe ujawnili 27 lipca w Żodyniu na drodze krajowej numer 32 inspektorzy z Wielkopolski.

27 lipca inspektorzy z Leszna prowadzili kontrole na drodze krajowej numer 32 skierowane na przewóz towarów niebezpiecznych ADR. Podczas kontroli zespołu pojazdów odkryli, że transportowane były nim towary niebezpieczne w ilościach, przy których wymagane było oznakowanie pojazdów tablicami barwy pomarańczowej. Przewożono nawozy sztuczne na bazie azotanu amonu oznakowane nalepkami ostrzegawczymi klasy 5.1 o numerze UN 2067 w ilości łącznej 24 ton. Zespół pojazdów został oznakowany tablicą barwy pomarańczowej wymaganą przepisami umowy ADR z przodu pojazdu, natomiast z tyłu nie. Kierowca, który był jednocześnie przedsiębiorcą, jej brak tłumaczył faktem, że naczepa była nowa i w związku z tym nie miał czasu kupić tablicy. Za stwierdzone naruszenia zostały wszczęte postępowania zagrożone karą administracyjną na kwoty ponad 2000 złotych.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Gorzów: 95 725-51-01

Kraków: 12 416-51-22

Radom: 48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21