środa, 29 lipiec 2020 07:58

GORĄCA RADA

Lipcowe spotkanie Rady Konsultacyjno - Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu koncentrowało się wokół realizowanych przez inspektorat zadań w trudnym czasie obowiązywania rygorów związanych z koronawirusem Covid-19.

Na zaproszenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Aleksandra Żołędziowskiego 28 lipca do Poznania przybyli na obrady członkowie Rady Konsultacyjno – Doradczej. Za stołem obrad zasiedli przedstawiciele: Urzędu Miasta Poznania, Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Granicznej, Wielkopolskiej Izby Turystycznej oraz związków zawodowych i stowarzyszeń transportowców i kierowców.

Inspektor Żołędziowski poinformował zebranych o tym, że od kilku dni funkcjonuje już nowy oddział WITD w Ostrowie Wielkopolskim, który zastąpił dotychczasowy w Kaliszu i zaprezentował półroczną działalność wielkopolskiej inspekcji. Biorąc pod uwagę utrudnienie przeprowadzanych kontroli, związanych z Covid-19, wielkopolski inspektorat w wielu kategoriach kontroli plasuje się w ścisłej krajowej czołówce. Na przykład zgodnie z planem ramowej kontroli półrocznej, do końca czerwca tego roku, WITD w Poznaniu liczbą przeprowadzonych kontroli wyprzedził znacznie wszystkie inne inspektoraty. Podobnie było ze skutecznością ważenia i z liczbą nałożonych mandatów za przeważenia pojazdów do trzech i pół tony. Łącznie z innymi kategoriami, jak kontrolami przewozu żywych zwierząt i transportu materiałów niebezpiecznych ADR, inspektorat przekroczył zakładany na pierwsze półrocze plan pięćdziesięciu procent założonych kontroli. Należy zaznaczyć, że wszystko w czasie rygorów związanych z Covid-19. Szczególną uwagę inspektor Żołędziowski poświęcił sprawnym w Wielkopolsce kontrolom komunikacji miejskiej w czasie obowiązywania pandemii, kontrolom mas i nacisków osi pojazdów na drogę i intensyfikacji kontroli pojazdów zagranicznych, o co prosił Główny Inspektor. W tej ostatniej kategorii inspektorat w Poznaniu kontroluje w roku 49 procent pojazdów polskich i 51 procent pojazdów zagranicznych, czyli zgodnie z harmonogramem. Podczas krótkiej dyskusji i wymiany poglądów, zebrani chwalili i popierali decyzje w sprawie ograniczenia kontroli pojazdów w trudnym czasie walki z Covid-19.

Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu została powołana w styczniu 2014 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele: organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, organów, których przedmiotem działania jest kontrola lub nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu drogowego oraz organów samorządu terytorialnego, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Do jej zadań należy w szczególności: omawianie aktualnych kwestii związanych z problematyką transportu drogowego, wyrażanie opinii w sprawie przepisów prawa z dziedziny transportu drogowego, formułowanie zapytań do właściwych organów w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów oraz prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie transportu drogowego.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Gorzów: 95 725-51-01

Kraków: 12 416-51-22

Radom: 48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21