pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
środa, 24 czerwiec 2020 07:24

TAKSÓWKARZE NA RADZIE O NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

23 czerwca odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i zrzeszeń taksówkarskich oraz transportu prywatnego ze stałymi członkami Rady Konsultacyjno - Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu.

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu spotkali się 23 czerwca przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Placówki Straży Granicznej Poznań - Ławica, Urzędu Miasta Poznania, Zrzeszenia Transportu Prywatnego, Stowarzyszenia Zawodowego Poznańskich Taksówkarzy i Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy. Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu spotkanie prowadzili zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Tomasz Kielar i Naczelnik Wydziału Inspekcji Rafał Majewski.

Spotkanie zdominował jeden temat dotyczący nieuczciwej konkurencji ze strony firm wykonujących przewóz osób bez wymaganych pozwoleń, badań technicznych i lekarskich, często za wyższe stawki od tych regulowanych przez miasto. Taksówkarze zwracali uwagę na fakt, że dalej i mimo obowiązywania nowych przepisów, w ich ocenie większość przewozów osób wykonywanych jest bezprawnie, ponieważ kierowcy nie spełniają wszystkich wymogów. Często zdarza się tak, że pojazdy innych przewoźników są oznaczone prawidłowo, ale na przykład niewłaściwymi numerami pozwoleń. Firma, która ma pozwolenie warszawskie, wozi pasażerów w Poznaniu bez zgody miejscowych władz. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji stwierdził, iż mogliby ich karać, lecz wymagane są dodatkowe szkolenia dla policjantów w zakresie problematyki przewozów z użyciem aplikacji mobilnych i nowych uregulowań prawnych w tym zakresie.  Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, że każda firma ma prawo, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, wykonywać przewozy osób, ale przy równych szansach i spełnieniu wszystkich wymogów nakazanych prawem.

Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu została powołana w styczniu 2014 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, organów, których przedmiotem działania jest kontrola lub nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu drogowego oraz organów samorządu terytorialnego, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Do jej zadań należy w szczególności: omawianie aktualnych kwestii związanych z problematyką transportu drogowego, wyrażanie opinii w sprawie przepisów prawa z dziedziny transportu drogowego, formułowanie zapytań do właściwych organów w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów oraz prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie transportu drogowego.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Opole

Rzeszów

Katowice

609-102-197
(w godz 8-14)

603-560-073

725-259-944
(w godz 8-14)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21