czwartek, 04 czerwiec 2020 09:10

TYMCZASOWE ODSTĘPSTWA W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW DO 31 MAJA 2020 R.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa obowiązywały do 31 maja 2020 r.

Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, wprowadziła tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób z uwagi na wyjątkowe okoliczności wynikające z wybuchu pandemii zakażeń COVID-19.

Podczas spotkania grupy roboczej ds. transportu intermodalnego 6 maja 2020 r. przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił stanowisko w sprawie odstępstw od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006, zgodnie z którym po 31 maja 2020 r. nie powinny być potrzebne dalsze przedłużenia tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-9 ww. rozporządzenia.

Dodatkowo, zdaniem Komisji, należy brać pod uwagę czynnik, jakim są warunki pracy kierowców – wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin nie może być utrzymywane bez ograniczeń.

W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej Polska nie przewiduje wystąpienia o zgodę na wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów art. 6-9 rozporządzenia 561/2006.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Gorzów

Kraków

Radom

95 725-51-01

12 416-51-22

48 629-87-43

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21