piątek, 22 maj 2020 14:39

PROCEDURA OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ INTERESANTÓW W SPRAWACH WITD

  1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu może przyjąć jednocześnie jednego interesanta. W celu dostania się do budynku, należy zadzwonić przez domofon. Poczekalnia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu jest nieczynna do odwołania. Interesanci, którzy czekają na swoją kolej, będą proszeni o pozostanie przed budynkiem.
  2. Przed wejściem do Sali obsługi nakazuje się dezynfekcję rąk płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się w pomieszczeniu kancelarii. Petenci niestosujący się do tego nakazu nie będą obsługiwani i zostaną poproszeni o opuszczenie budynku.
  3. Podczas pobytu w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, wszyscy interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantów przebywających w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu oraz jego pracowników, po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji uprasza się o szybkie opuszczenie budynku.

Podstawa Prawna:

§  12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),

1.  Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2.  Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

§  17 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Białystok

Bygdoszcz

Łódź

GITD

85 662-30-77

52 323-83-56

42 639-80-68

22 220-48-45

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21