pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
czwartek, 05 wrzesień 2019 13:43

PRZEWÓZ ADR BEZ ŻADNYCH POZWOLEŃ

3 września poznański patrol Biura Elektronicznego Poboru Opłat (Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych) zatrzymał ciężarówkę wiozącą materiały niebezpieczne ADR, której kierowca i przewoźnik w jednej osobie, miał tyle naruszeń przepisów, że w żadnym wypadku nie mógł jechać dalej.

Do pomocy zostali wezwani inspektorzy z Wojewódzkiego inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, którzy przejęli sprawę od delegatury GITD. Udali się do miejscowości Ługowiny w gminie Kostrzyn i tam skontrolowali zatrzymany przez swoich kolegów z GITD pojazd. Kierowca wykonywał krajowy przewóz drogowy rzeczy, materiałów niebezpiecznych, z Gdyni do Poznania. Lista przewinień kierowcy i przewoźnika w jednej osobie była tak długa, że można by nimi obdzielić kilka innych przewozów. Inspektorzy z Poznania stwierdzili: wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w nieprawidłowo działający tachograf, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego, naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy, niewyposażenie kierowcy w odpowiednie dokumenty, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas do mniej niż 30 minut, skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego, zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej o czas do 2 godzin. Ponadto naruszenia z ADR: przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem: brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów, niewyposażenie jednostki transportowej w wymagane gaśnice lub wyposażenie tej jednostki w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ADR.

Wobec osoby wykonującej przewóz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym na kwotę 17,100 złotych oraz z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych na kwotę 2,500 złotych. Ponadto inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika z uwagi na brak badań technicznych. Zostanie również powiadomiony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku OC dla ciągnika siodłowego.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21