pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
środa, 31 lipiec 2019 21:46

NA RADZIE O PRACY WIELKOPOLSKIEJ INSPEKCJI

W ostatnim dniu lipca na zaproszenie inspektora Aleksandra Żołędziowskiego, przybyli na posiedzenie członkowie Rady Konsultacyjno - Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu.

W posiedzeniu oprócz pracowników inspektoratu uczestniczyli: przedstawiciele pracodawców transportu drogowego, związku zawodowego kierowców i motorniczych, izby turystycznej, urzędu celno-skarbowego, delegatury GITD i policji.

Podczas spotkania zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Tomasz Kielar zaprezentował działalność wielkopolskiej inspekcji na tle pozostałych inspektoratów wojewódzkich. Krótkie omówienie wysoko pozycjonowało działania wielkopolskiego urzędu, który w różnych kategoriach kontroli znajduje się w ścisłej czołówce lub pośrodku stawki na tle całego kraju. Obecnych na sali przewoźników zainteresował szczególnie jeden z rodzajów kontroli. W połowie roku wśród skontrolowanych pojazdów aż 57 procent pochodziło z zagranicy, chociaż polscy przewoźnicy chcieliby, żeby ten parametr kontroli osiągnął 70 procent.

Z kolei naczelnik Wydziału Inspekcji Rafał Majewski szczegółowiej omówił działania wielkopolskich inspektorów, koncentrując się na najczęstszych naruszeniach. Okazuje się, że ciągle największym mankamentem jest wydłużony czas prowadzenia pojazdu, który stanowi 76 procent wszystkich naruszeń. Zaraz po nim plasują się z 18 procentami naruszenia dotyczące różnych manipulacji w tachografie i związanych z kartą kierowcy.

Później w czasie na dyskusje i pytania, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Benedykt Strzelec zwrócił uwagę na zbyt szybkie, w niektórych przypadkach, badania pojazdów w stacjach diagnostycznych, co odbija się później na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Mateusz Śmiglak z Wielkopolskiej Izby Turystycznej pogratulował doskonałego poziomu przygotowania wielkopolskich inspektorów przy kontroli autokarów. Natomiast przedstawicieli policji poprosił o częstsze szkolenia jej funkcjonariuszy, żeby jeszcze lepiej znali rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów. Otrzymał zaraz takie zapewnienie, że zgodnie z zaleceniami Komendanta Głównego Policji takie szkolenia są już wdrażane.

Podczas spotkania, które było doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń i ustalania potrzebnych zaleceń w transporcie drogowym, przypomniano jeszcze, że nacisk osi pojazdu na jezdnię przy przewozie międzynarodowym wynosi 11,5 tony, a gaz CNG do napędu pojazdów jest dopuszczony, ale tylko jako jedyne źródło zasilania.

Wszystkim członkom rady zasygnalizowano też nowy temat przyszłego spotkania, które odbędzie się 20 sierpnia i będzie dotyczyło dyskusji o korzystaniu z aplikacji mobilnych podczas pośrednictwa przy przewozie osób.

Spotkanie skończyło się informacją, że kary nakładane przez inspektorów w postępowaniu administracyjnym na przewoźników, zasilą środki na uruchamianie nowych połączeń autobusowych w całym kraju.

Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu została powołana w styczniu 2014 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele: organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, organów, których przedmiotem działania jest kontrola lub nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu drogowego oraz organów samorządu terytorialnego, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Do jej zadań należy w szczególności: omawianie aktualnych kwestii związanych z problematyką transportu drogowego, wyrażanie opinii w sprawie przepisów prawa z dziedziny transportu drogowego, formułowanie zapytań do właściwych organów w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów oraz prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie transportu drogowego.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21