pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
czwartek, 13 grudzień 2018 09:56

NA RADZIE O NOWYCH PRZEPISACH

Nowe, często niejednoznaczne i skomplikowane przepisy dotyczące transportu drogowego, zdominowały obrady Rady Konsultacyjno - Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu.

Właśnie od tematu obowiązywania nowych przepisów rozpoczął swoje wystąpienie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski. Bowiem już za dwa lata kierowcy delegowani do krajów UE, będą musieli być wynagradzani według lokalnych stawek, czyli zarabiać w delegacji dużo więcej niż w Polsce. Cieszy z kolei fakt, że uwzględniono postulaty przewoźników, zwiększając karę za nielegalną ingerencję w pracę tachografu z 5 do 10 tysięcy złotych. Z kolei w kontekście trudnej pracy inspektorów, mówił o wciąż trwającym ich proteście i staraniach o polepszenie warunków pracy i płacy.

W dalszej części posiedzenia, podczas prezentacji, inspektor Żołędziowski przedstawił statystyki okresowe o wykonaniu planu kontroli przewoźników zagranicznych i wzroście kontroli wagowych pojazdów poniżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani też o nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która zaczęła obowiązywać od 3 listopada br., kiedy to zadanie poboru opłaty elektronicznej za przejazd autostradą przejął Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Zmiany zawiera też ustawa o transporcie drogowym, w której wprowadzono nową kategoryzację naruszeń: Poważne Naruszenie, Bardzo Poważne Naruszenie, Najpoważniejsze Naruszenie, które będą miały wpływ na reputację kierowców.

Inspektor wymienił też kilka innych istotnych zmian w przepisach dla przewoźników i kierowców. Wzrośnie z 10 do 12 tysięcy złotych maksymalna kara dla przewoźnika podczas kontroli drogowej, a górna granica kary dla osoby zarządzającej w firmie za wszystkie naruszenia wyniesie 3 tysiące złotych. 2 tysiące kary przewidziano za przejazd bez badań technicznych i za wykonywanie przewozu w czasie obowiązywania zakazów ruchu. Z kolei za wykonywanie przewozu bez formularza jazdy w pojeździe ustanowiono karę 6 tysięcy złotych. Nowe przepisy dotyczą też masy i wymiarów pojazdu i za ich przekroczenie grozi kara od 500 złotych do 10 tysięcy. Natomiast za fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowę udostępnienia danych 8 tysięcy złotych.

Po pytaniach, szczególnie od przedstawicieli przewoźników w radzie, a dotyczących przedstawionych nowych uregulowań prawnych, wypowiedział się przedstawiciel Policji. Mówił, że przepisy dotyczące transportu drogowego są coraz bardziej skomplikowane, a dzięki dobrej pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, praca policjantów jest lżejsza.

W posiedzeniu 12 grudnia uczestniczyli przedstawiciele Policji, administracji państwowej, zrzeszeń przewoźników i pracodawców oraz izby turystycznej.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Kielce

Lublin

Gdańsk

41 330-11-42

794-575-467

58 524-12-99

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21