pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
wtorek, 08 sierpień 2017 11:25

PRZEWÓZ TRANZYTOWY WIELOKROTNEGO UŻYTKU?

Białoruski kierowca wjechał do Polski pojazdem członowym i nie wpisał w dokumentacji czasu przekroczenia graniczy Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby nie został zatrzymany, mógłby wjechać znów do Polski na tym samym pozwoleniu. A to strata dla budżetu państwa.

7 sierpnia przy autostradzie A2 na  parkingu za punktem poboru opłat Gołuski inspektorzy z WITD w Poznaniu zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika białoruskiego. Z okazanych dokumentów wynikało, że kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy o masie 9801 kg na trasie z Niemiec do Białorusi. Niestety, posiadacz zezwolenia „Przewóz dwustronny” wypełnił nieprawidłowo część B zezwolenia. Zabrakło w nim daty pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z postanowieniami ogólnymi zawartymi na drugiej stronie zezwolenia, kierowca obowiązany jest posiadać zezwolenie w pojeździe podczas każdej jazdy i okazywać je na żądanie organu kontroli. Zezwolenie musi być wypełnione przed pierwszym przekroczeniem polskiej granicy. Zezwolenie, w którym wypełniono nieprawidłowo wszystkie rubryki części B  jest nieważne, a przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. O niezrozumieniu nie mogło być mowy, ponieważ zezwolenie posiada opis i informacje w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Ponadto kierowca skrócił tygodniowy czas odpoczynku o 7 godzin  i 2 minuty, a dzienny czas odpoczynku został skrócony o  godzinę  i 59 minut. W opisywanym  przypadku konieczne było odebranie przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 11 godzin. Kierowca podczas kontroli nie okazał dokumentu (wykresówki/wydruku/karty dziennej) uzasadniającego odstąpienie od przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw lub odpoczynków.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Pojazd członowy został skierowany na parking do czasu okazania nowego zezwolenia oraz uiszczenia kaucji pieniężnej w kwocie 10 tys. zł.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Gorzów

Kraków

Radom

95 725-51-01

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21