pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz

ZGŁOŚ KONTROLĘ AUTOKARU

Na terenie Miasta Poznania oraz w Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie kontrole autokarów odbywają się w miejscu odjazdu autobusów. Kontrole przeprowadzają inspektorzy transportu drogowego bezpłatne i po dokonaniu uprzedniego zgłoszenia. Z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne w przypadku wielu zgłoszeń o ich przyjęciu decydować będzie ich kolejność. W Poznaniu w sytuacji wielu zgłoszeń, kontrole autokarów przeprowadzane będą również pod siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przy ulicy Szwajcarskiej 5.

Zasady zgłaszania:

  • zgłoszenie powinno nastąpić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
  • zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego oraz miejsce i godzinę wyjazdu autokaru.

Kontrole na terenie Miasta Poznania:

Kontrole prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 13:00.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 656-77-11 (w godzinach pracy urzędu tj. 7:15-15:15) lub drogą mailową na adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl

Kontrole na terenie Kalisza, Konina, Piły, Leszna:
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pod numerami telefonów:
Kalisz: 62 502-23-11
Konin: 63 249-18-07
Piła: 67 213-06-93
Leszno: 65 526-61-04

Bezpieczny autobus

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło bezpłatny serwis, w którym każdy, dysponując jedynie numerem rejestracyjnym pojazdu, może samodzielnie sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru, a w tym:

  • czy posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • czy posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
  • dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
  • stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,
  • status rejestracji pojazdu.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Usługa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

https://bezpiecznyautobus.gov.pl/

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21