Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumaczenia języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 5, do Kancelarii na parterze budynku, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu (za pośrednictwem tabletu lub komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można skorzystać także nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram: Obrazek dwóch niebieskich dłoni, symbolizują język migowy

Kliknięcie w odnośnik wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

Usługa tłumacza języka migowego jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, natomiast Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu jest czynny w godzinach 7:15-15:15, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Opole: 609-102-197 
(w godz 8:00-14:00)

Rzeszów: 603-560-073

Katowice: 725-259-944 
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21