W ramach projektu „Akademia Krokodyla”, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, oprócz organizacji szkoleń dla kierowców zawodowych bierze również udział w spotkaniach, seminariach i debatach skierowanych do środowiska eksperckiego szeroko rozumianej branży transportowej, które poświęcone są problematyce transportu drogowego.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu w spotkaniach/seminariach/debatach dotyczycących transportu drogowego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl lub pod numerami telefonów: (61) 656 77 11, (61) 656 77 14.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21