CZAS PRACY - BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW

23 marca 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach projektu Akademia Krokodyla organizuje bezpłatne szkolenie dla kierowców zawodowych. Tematy związane z regulacjami Rozporządzenia 561/2006 oraz 165/2014 omówią inspektorzy WITD, natomiast inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przedstawi zagadnienia związane z ustawą o czasie pracy kierowców.

Celem szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, w ramach projektu Akademia Krokodyla, jest propagowanie dobrych praktyk zawodowych, podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług transportowych oraz edukacja w zakresie przepisów o transporcie drogowym.

Szkolenie odbędzie się 23 marca 2018 roku (piątek) w godzinach od 10.00 do 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5, 61 – 285 Poznań.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (osobno dla każdego uczestnika) i przesłanie go do 22 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres email: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl lub w formie pisemnej na adres WITD w Poznaniu.

Dostępny do pobrania formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń w ramach projektu Akademia Krokodyla prosimy kierować na adres e-mail: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl 

 

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Opole: 609-102-197 
(w godz 8:00-14:00)

Rzeszów: 603-560-073

Katowice: 725-259-944 
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21